SVETOVANJE

Nudimo vam svetovanje na različnih področjih, kot so:

PROJEKTIRANJE

Izdelava projektne dokumentacije arhitekture (novogradnje, adaptacije, nadzidave, dozidave, ...)

v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (UL RS 55/08)

Izdelava projektne dokumentacije notranje opreme

 

Izdelava projektne dokumentacije zunanje ureditve

NADZOR

 

VODENJE IN KOORDINACIJA