Mateja Šuligoj, oblikovalka
· večletno sodelovanje z Restavratorskim centrom RS na področju
  konzervatorskih projektov zaščite kulturne dediščine,
· večletne samostojne izkušnje na področju oblikovanja in projektiranja
  notranje opreme, svetovanja, koordinacije z izvajalci in nadzora pri izvedbi
  interierjev ter sodelovanja na področju projektiranja arhitekture

Igor Volk, arhitekt
· večletno sodelovanje z Mestnim muzejem Ljubljana pri muzejskih projektih,
· večletno sodelovanje z Restavratorskim centrom RS na področju
  konzervatorskih projektov zaščite kulturne dediščine,
· sodelovanje z Državno tehnično pisarno pri odpravi posledic potresa v Posočju
· večletne izkušnje pri sodelovanju in samostojnem delu na področju
  projektiranja arhitekture in notranje opreme,
· večletne izkušnje na področju vodenja in koordinacije projektov in izvedbe.

Sašo Vovk, arhitekt
· večletne izkušnje pri vodenju in koordinaciji del notranje opreme,
· večletne izkušnje pri sodelovanju in samostojnem delu na področju
  projektiranja arhitekture in notranje opreme,
· večletne izkušnje na področju vodenja in koordinacije projektov in izvedbe
  ter nadzora.